COCKTAIL HOUSE TOUR SÁNG CHỦ NHẬT Cuối tuần tham quan House Tour làm 1 ly Cocktail

COCKTAIL HOUSE TOUR SÁNG CHỦ NHẬT
Cuối tuần tham quan House Tour làm 1 ly Cocktail trong khu Bếp cá tính nhé.
Sunday ... Funday
Red Velvet
- 30ml Cointreau
- 30ml Vang
- 30-45ml nước thơm
- 10ml đường
- 30ml Cassis - rượu mùi Berry
- Lá min
Công thức cho cả nhà nhé!

COCKTAIL HOUSE TOUR SÁNG CHỦ NHẬT Cuối tuần tham quan House Tour làm 1 ly Cocktail

COCKTAIL HOUSE TOUR SÁNG CHỦ NHẬT Cuối tuần tham quan House Tour làm 1 ly Cocktail

Để lại phản hồi bài viết