Cơm gieo duyên số 8 phố Châu Long Tuần tớ phải ăn đến 3 bữa trưa o đây Cơm ngon quán

Cơm gieo duyên số 8 phố Châu Long
Tuần tớ phải ăn đến 3 bữa trưa o đây
Cơm ngon quán sạch 😁
Mà đĩa cơm đẹp mắt này chỉ có 10k có ai tin ko ag

Cơm gieo duyên số 8 phố Châu Long Tuần tớ phải ăn đến 3 bữa trưa o đây Cơm ngon quán

Để lại phản hồi bài viết