Con gái con lứa mà đoảng hết chỗ nói 😔Cái nồi mới mua mà vào tay em nó thành ra như

Con gái con lứa mà đoảng hết chỗ nói 😔
Cái nồi mới mua mà vào tay em nó thành ra như vậy! Mong được các cao chân chỉ giáo có cách nào hàn gắn trái trym đang vỡ vụn của em không ☹️
Help me!!!!

Con gái con lứa mà đoảng hết chỗ nói 😔Cái nồi mới mua mà vào tay em nó thành ra như

Để lại phản hồi bài viết