Con xin kính chào ông, bà, cô, dì, chú, bác và anh chị ạ. Con tên là Catherine

Con xin kính chào ông, bà, cô, dì, chú, bác và anh chị ạ. Con tên là Catherine Galipeau, năm nay 3 tuổi.
Con có tình yêu rất lớn với bếp và làm bánh.
Đêm đang ngủ con còn vuốt ve mặt mẹ và nói: “Mommy ơi, can you let me bake more cakes tomorrow” (mẹ ơi mai ngủ dậy mẹ cho con làm bánh nữa được không?).
Nhờ niềm đam mê của con, mà chị mẹ từ người nướng bánh trăm phát trăm cháy, nay có thể cho ra lò nhiều loại khác nhau.
Ngoài yêu bếp, con còn thích cưỡi ngựa, cắm (phá) hoa 😅 và tập gym 🏇⛹️‍♀️💐.
Con xin kính chúc cả nhà mình cuối tuần vui khỏe và bình an a.

Con xin kính chào ông, bà, cô, dì, chú, bác và anh chị ạ. Con tên là Catherine

Con xin kính chào ông, bà, cô, dì, chú, bác và anh chị ạ. Con tên là Catherine

Con xin kính chào ông, bà, cô, dì, chú, bác và anh chị ạ. Con tên là Catherine

Con xin kính chào ông, bà, cô, dì, chú, bác và anh chị ạ. Con tên là Catherine

Con xin kính chào ông, bà, cô, dì, chú, bác và anh chị ạ. Con tên là Catherine

Con xin kính chào ông, bà, cô, dì, chú, bác và anh chị ạ. Con tên là Catherine

Con xin kính chào ông, bà, cô, dì, chú, bác và anh chị ạ. Con tên là Catherine

Con xin kính chào ông, bà, cô, dì, chú, bác và anh chị ạ. Con tên là Catherine

Con xin kính chào ông, bà, cô, dì, chú, bác và anh chị ạ. Con tên là Catherine

Con xin kính chào ông, bà, cô, dì, chú, bác và anh chị ạ. Con tên là Catherine

Con xin kính chào ông, bà, cô, dì, chú, bác và anh chị ạ. Con tên là Catherine

Con xin kính chào ông, bà, cô, dì, chú, bác và anh chị ạ. Con tên là Catherine

Để lại phản hồi bài viết