DÁN NHÃN CHAI LỌĐể chai lọ gia vị, đồ khô, giấm, tẩy rửa nhà bếp nhìn ngăn nắp và có

DÁN NHÃN CHAI LỌ
Để chai lọ gia vị, đồ khô, giấm, tẩy rửa nhà bếp nhìn ngăn nắp và có chỗ ghi thông tin (tên, thành phần, ngày làm, hạn sử dụng...)mình hay dán các loại nhãn lên thân chai.
Với lọ thuỷ tinh, mình dùng loại nhãn chống thấm nước, viết lên bằng bút phấn (chalk marker), có thể xoá đi bằng khăn ướt. Mình thường viết ngày làm (trứng muối...), hạn sử dụng (đồ khô...)
Với các chai tẩy rửa, mình cắt băng keo giấy, dán lên rồi viết bằng bút lông các thông tin như tỉ lệ, cách pha... để khi hết, nhìn nhãn là biết cách pha thế nào.
Gửi các bạn Yêu Bếp một số các chai lọ mà mình đã dán nhãn nhé.

DÁN NHÃN CHAI LỌĐể chai lọ gia vị, đồ khô, giấm, tẩy rửa nhà bếp nhìn ngăn nắp và có

DÁN NHÃN CHAI LỌĐể chai lọ gia vị, đồ khô, giấm, tẩy rửa nhà bếp nhìn ngăn nắp và có

DÁN NHÃN CHAI LỌĐể chai lọ gia vị, đồ khô, giấm, tẩy rửa nhà bếp nhìn ngăn nắp và có

DÁN NHÃN CHAI LỌĐể chai lọ gia vị, đồ khô, giấm, tẩy rửa nhà bếp nhìn ngăn nắp và có

DÁN NHÃN CHAI LỌĐể chai lọ gia vị, đồ khô, giấm, tẩy rửa nhà bếp nhìn ngăn nắp và có

DÁN NHÃN CHAI LỌĐể chai lọ gia vị, đồ khô, giấm, tẩy rửa nhà bếp nhìn ngăn nắp và có

Để lại phản hồi bài viết