🙂 đây là bán bún sườn 50k, bún sườn ốc to của quán bún ốc sườn cô sáu nguyễn hoàng.

🙂 đây là bán bún sườn 50k, bún sườn ốc to của quán bún ốc sườn cô sáu nguyễn hoàng. Đúng 5 con ốc và 5 miếng sườn.
Mình đã ăn ở hà đông nhưng thấy đáng mặt đồng tiền bát gạo hơn nhiều.
Thật sự thấy ăn phí tiền

🙂 đây là bán bún sườn 50k, bún sườn ốc to của quán bún ốc sườn cô sáu nguyễn hoàng.

Để lại phản hồi bài viết