ĐỒ CỔ TRONG BẾP NHÀ BẠN.Các mình ơi, trong căn bếp nhà các mình có món gì cổ như

ĐỒ CỔ TRONG BẾP NHÀ BẠN.
Các mình ơi, trong căn bếp nhà các mình có món gì cổ như người yêu cũ của ông cố nội không mang ra đây khoe đi.
Từ hồi vc tôi ra riêng, không bòn rút gì được của Nội Ngoại nữa nên chỉ còn vài món đồ cũ vẫn dùng tốt hàng ngày. Mỗi lần mẹ chồng đến ăn cơm vẫn cứ xúc động bảo “cái muôi còn hơn tuổi thằng cún con”. Thằng cún con là chồng tôi ấy các mình ạ.
...

ĐỒ CỔ TRONG BẾP NHÀ BẠN.Các mình ơi, trong căn bếp nhà các mình có món gì cổ như

ĐỒ CỔ TRONG BẾP NHÀ BẠN.Các mình ơi, trong căn bếp nhà các mình có món gì cổ như

ĐỒ CỔ TRONG BẾP NHÀ BẠN.Các mình ơi, trong căn bếp nhà các mình có món gì cổ như

ĐỒ CỔ TRONG BẾP NHÀ BẠN.Các mình ơi, trong căn bếp nhà các mình có món gì cổ như

Để lại phản hồi bài viết