Đừng có nói nấu ăn ngon mà không bao giờ “vấp ngã”. Ngập vào thế giới Sourdough Bread

Đừng có nói nấu ăn ngon mà không bao giờ “vấp ngã”. Ngập vào thế giới Sourdough Bread mới thấy mình là con tép. Tuy nhiên sớm muộn gì rồi cũng thành công. Hứa như vậy.
Cái bánh làm bằng men tự nhiên đầu tiên của mình.. Thất bại thảm hại. Cơ mà ăn vẫn ngon :)

Đừng có nói nấu ăn ngon mà không bao giờ “vấp ngã”. Ngập vào thế giới Sourdough Bread

Đừng có nói nấu ăn ngon mà không bao giờ “vấp ngã”. Ngập vào thế giới Sourdough Bread

Để lại phản hồi bài viết