E đang chơi đồ hàng rồi các anh chị ah.E đang test thử vỏ công thức dùng bột màu rau

E đang chơi đồ hàng rồi các anh chị ah.E đang test thử vỏ công thức dùng bột màu rau củ quả để làm,xong cái e chia sẻ cho quý anh chị cùng làm nhé.Đợi e vài ngày nữa em xem xuống dầu bánh sẽ ra sao.Rồi e up công thức đầy đủ ạ.
#BanhTrungThuMauRauCuQuaHuuCo

E đang chơi đồ hàng rồi các anh chị ah.E đang test thử vỏ công thức dùng bột màu rau

E đang chơi đồ hàng rồi các anh chị ah.E đang test thử vỏ công thức dùng bột màu rau

E đang chơi đồ hàng rồi các anh chị ah.E đang test thử vỏ công thức dùng bột màu rau

E đang chơi đồ hàng rồi các anh chị ah.E đang test thử vỏ công thức dùng bột màu rau

E đang chơi đồ hàng rồi các anh chị ah.E đang test thử vỏ công thức dùng bột màu rau

E đang chơi đồ hàng rồi các anh chị ah.E đang test thử vỏ công thức dùng bột màu rau

E đang chơi đồ hàng rồi các anh chị ah.E đang test thử vỏ công thức dùng bột màu rau

E đang chơi đồ hàng rồi các anh chị ah.E đang test thử vỏ công thức dùng bột màu rau

E đang chơi đồ hàng rồi các anh chị ah.E đang test thử vỏ công thức dùng bột màu rau

E đang chơi đồ hàng rồi các anh chị ah.E đang test thử vỏ công thức dùng bột màu rau

Để lại phản hồi bài viết