Chân Gà Rim Mía

Em ăn chân gà ngâm xả tắc hoài cũng chán. Hôm nay nhà em đổi gió với món chân gà rim me a. Nhìn không đẹp mắt nhưng cũng tạm được a. Xin mời các bác dùng cùng mẹ con cháu a.

Chân Gà Rim Mía

Chân Gà Rim Mía