Em chào các anh/chị. Em là thành viên mới của nhóm mình ạ! Tàu ngầm trong nhóm mình

Em chào các anh/chị. Em là thành viên mới của nhóm mình ạ!
Tàu ngầm trong nhóm mình được một thời gian, em thấy thật ngưỡng mộ tài năng của mọi người 😍😍 Ai cũng đảm đang và khéo léo, nhất là các anh.
Hôm nay mưa gió ở nhà nghỉ, lục lọi lại ảnh cũ thấy còn một ít pic, em muốn khoe với mọi người tác phẩm em làm.
P/s: Em không khéo léo nhưng cũng là người yêu thích cái đẹp, đặc biệt là thích ăn đẹp. Nên những lúc rảnh rỗi lại ngồi tỉa tót, mày mò cho đỡ ngứa tay ngứa chân. Xin được góp vui với cả nhà mình ạ^^ Còn nhiều lắm nhưng em chụp xong là hay xóa nên còn nhiêu đây!

Em chào các anh/chị. Em là thành viên mới của nhóm mình ạ! Tàu ngầm trong nhóm mình

Em chào các anh/chị. Em là thành viên mới của nhóm mình ạ! Tàu ngầm trong nhóm mình

Em chào các anh/chị. Em là thành viên mới của nhóm mình ạ! Tàu ngầm trong nhóm mình

Em chào các anh/chị. Em là thành viên mới của nhóm mình ạ! Tàu ngầm trong nhóm mình

Em chào các anh/chị. Em là thành viên mới của nhóm mình ạ! Tàu ngầm trong nhóm mình

Em chào các anh/chị. Em là thành viên mới của nhóm mình ạ! Tàu ngầm trong nhóm mình

Em chào các anh/chị. Em là thành viên mới của nhóm mình ạ! Tàu ngầm trong nhóm mình

Em chào các anh/chị. Em là thành viên mới của nhóm mình ạ! Tàu ngầm trong nhóm mình

Em chào các anh/chị. Em là thành viên mới của nhóm mình ạ! Tàu ngầm trong nhóm mình

Em chào các anh/chị. Em là thành viên mới của nhóm mình ạ! Tàu ngầm trong nhóm mình

Em chào các anh/chị. Em là thành viên mới của nhóm mình ạ! Tàu ngầm trong nhóm mình

Em chào các anh/chị. Em là thành viên mới của nhóm mình ạ! Tàu ngầm trong nhóm mình

Để lại phản hồi bài viết