Góc chê...Ngay lúc này tại Botanica Thái Phiên.Mình đi 2 người và gọi 2 phần thăn

Góc chê...
Ngay lúc này tại Botanica Thái Phiên.
Mình đi 2 người và gọi 2 phần thăn lưng medium, và kết quả nhận được 2 miếng bò sống.
Mình có gọi làm chín thêm cả 2 phần của mình, và dưới ảnh là phần thịt mình nhận lại sau khi đã được "làm chín".
Nhắc lại cho các bạn đỡ thắc mắc là đây là miếng thịt sau khi đã được làm chín lại nhé !!!

Mình tự đặt câu hỏi, không biết đầu bếp ở đây có khái niệm giữa thịt bò SỐNG và tái vừa là như thế nào không nữa 😑😑😑
Chưa tính tiền, nhưng coi như vứt đi mấy trăm nghìn..
Hứa không bao giờ quay lại nữa 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️

Bonus khi tính tiền : mình có hỏi nhân viên "bên bạn không có khái niệm giữa tái vừa và thịt sống à?! Mình bỏ hết cả 2 phần này" Thì nhân viên không trả lời 1 câu nào, nhìn ra ngoài cửa, không 1 lời giải thích 😑
Kèm thêm ảnh cái bill được giảm giá cho các bạn nhé 😀

Góc chê...Ngay lúc này tại Botanica Thái Phiên.Mình đi 2 người và gọi 2 phần thăn

Góc chê...Ngay lúc này tại Botanica Thái Phiên.Mình đi 2 người và gọi 2 phần thăn

Góc chê...Ngay lúc này tại Botanica Thái Phiên.Mình đi 2 người và gọi 2 phần thăn

Để lại phản hồi bài viết