Góc chê thậm tệChẳng bao giờ uống trà sữa, được hôm máu máu order Delivery Now thì ăn

Góc chê thậm tệ

Chẳng bao giờ uống trà sữa, được hôm máu máu order Delivery Now thì ăn quả đắng....

Đây là hình ảnh ly trà sữa của thương hiệu Tiger Sugar ở số 5 Thái Phiên và trên Now là Tiger Sugar Delivery Now. Các bạn đừng mắc lừa mua ở cái chuỗi này vì chất lượng rất tệ. Đời thuở nhà ai trân chân thì nát bét và khi hút lên thì tắc ống hút nhé. Mấy cái màu đen đen là trân châu các bạn nhé.

P/s: Mình post 1 cmt nhắc nhẹ bên fanpage và đã bị block cmt luôn. Chất vãi...

Góc chê thậm tệChẳng bao giờ uống trà sữa, được hôm máu máu order Delivery Now thì ăn

Góc chê thậm tệChẳng bao giờ uống trà sữa, được hôm máu máu order Delivery Now thì ăn

Góc chê thậm tệChẳng bao giờ uống trà sữa, được hôm máu máu order Delivery Now thì ăn

Góc chê thậm tệChẳng bao giờ uống trà sữa, được hôm máu máu order Delivery Now thì ăn

Để lại phản hồi bài viết