[Góc hỏi han]Các bạn cho mình xin vài địa điểm bingsu hay đá bào ngon ở hà nội với

[Góc hỏi han]
Các bạn cho mình xin vài địa điểm bingsu hay đá bào ngon ở hà nội với 😛
Trời nắng nóng dư này chỉ thèm thứ gì mát mát mà ko biết chỗ nào. Tìm mà toàn ở SG ko ... huhuuuuu

[Góc hỏi han]Các bạn cho mình xin vài địa điểm bingsu hay đá bào ngon ở hà nội với

[Góc hỏi han]Các bạn cho mình xin vài địa điểm bingsu hay đá bào ngon ở hà nội với

[Góc hỏi han]Các bạn cho mình xin vài địa điểm bingsu hay đá bào ngon ở hà nội với

[Góc hỏi han]Các bạn cho mình xin vài địa điểm bingsu hay đá bào ngon ở hà nội với

Để lại phản hồi bài viết