[Góc hỏi han] Cho em hỏi ai đã có kinh nghiệm đi Đà Nẵng - Hội An cho em xin review

[Góc hỏi han]
Cho em hỏi ai đã có kinh nghiệm đi Đà Nẵng - Hội An cho em xin review với ạ!
Đặt vé máy bay hãng nào?
Thuê khách sạn nào?
Nhất là những chỗ có ĐỒ ĂN ngon với ạ😁😁😁

[Góc hỏi han] Cho em hỏi ai đã có kinh nghiệm đi Đà Nẵng - Hội An cho em xin review

Để lại phản hồi bài viết