Quà chiều! Ngập chân răng các bác ạ, khỏi ăn tối luôn Nước mía Hàng

Quà chiều! Ngập chân răng các bác ạ, khỏi ăn tối luôn👍 Nước mía Hàng Điếu 7/10 Bánh dày giò chợ Hàng Da 8/10

Trong hình ảnh có thể có: món ăn