[Góc nhờ vả]Cho e hỏi. Có ai biết bánh xíu páo Nam định thường bán rong ở chỗ nào HN

[Góc nhờ vả]
Cho e hỏi. Có ai biết bánh xíu páo Nam định thường bán rong ở chỗ nào HN không ạ.

[Góc nhờ vả]Cho e hỏi. Có ai biết bánh xíu páo Nam định thường bán rong ở chỗ nào HN

Để lại phản hồi bài viết