Góc Review Đồ Ăn + Hỏi Han

Góc Review Đồ Ăn + Hỏi Han

Đã lâu lắm rồi mới lên Chè Gỗ ăn, thề là ăn ở đây bao năm vẫn siêu đỉnh. Cả thạch găng lẫn khúc bạch đều ngon ấy ( mỗi tội chờ hơi lâu 😭😭😭). Tiện đang cơn thèm khúc bạch thì mng có thể cho mình xin vài địa điểm mình đánh một lượt cho hết luông nào

#wywh

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và món ăn