📍 góc review- minh công nhận kem việt nam ít trân châu thật nhưng nó ko đến mức tệ.

📍 góc review
- minh công nhận kem việt nam ít trân châu thật nhưng nó ko đến mức tệ. Tiền nào của ý thoii
- còn bạn nào muốn ăn ngon aen sang full trân châu đương đen nên ân loại 50k nhá
🎉 mong add duyệt ạ

📍 góc review- minh công nhận kem việt nam ít trân châu thật nhưng nó ko đến mức tệ.

Để lại phản hồi bài viết