#góc_thất_vọng_cùng_cựcLà 1 người rất thích ăn bún ốc sườn nhưng hôm nay đi làm nhờ

#góc_thất_vọng_cùng_cực
Là 1 người rất thích ăn bún ốc sườn nhưng hôm nay đi làm nhờ bạn mua hộ 1 bát bún ốc lẫn sườn 45k, thêm hộp mang về là 50k mà về được 2 con ốc bé tí vs 3 miếng sườn toàn xương😃
Quá thất vọng với bún ốc sườn cô Sáu ở 147 Triệu Việt Vương 😢😢😢

#góc_thất_vọng_cùng_cựcLà 1 người rất thích ăn bún ốc sườn nhưng hôm nay đi làm nhờ

#góc_thất_vọng_cùng_cựcLà 1 người rất thích ăn bún ốc sườn nhưng hôm nay đi làm nhờ

#góc_thất_vọng_cùng_cựcLà 1 người rất thích ăn bún ốc sườn nhưng hôm nay đi làm nhờ

Để lại phản hồi bài viết