Hạnh phúc lớn nhất của mình, chắc là được tiêu tiền một cách chính đáng, mà chính

Hạnh phúc lớn nhất của mình, chắc là được tiêu tiền một cách chính đáng, mà chính đáng nhất là xách làn đi chợ.

Thực ra những bức ảnh này là muốn tham gia cuộc thi Mượn bếp yêu mình, nhưng mà thấy các cao nhân toàn những bài viết rất là hay và có ý nghĩa, vậy nên đợi đến giờ mới up ảnh lên, đặng kiếm like sống ảo cho zui.

Mình sinh ra và lớn lên ở một thành phố biển, hải sản nuôi mình lớn, đến nỗi đi lấy chồng mới tập tành kho cá ruộng cá đồng, còn nữa chỉ biết nấu đồ biển mà thôi.

Nhà mình cách chợ bến tàu có tầm hơn 700m. Thích nhất là mỗi buổi sáng tính sương, thấy trời lặng gió, đêm đó trời mờ, là xách làn đi chơ kiểu gì cũng có món ngon cho gia đình làm một bữa tươi nguyên.

Không biết bếp mình, có ai cũng có tình yêu với biển, cũng thèm vitamin sea thì cùng ngắm nhìn những thức ngon chợ sớm của quê hương mình nha. Thành phố bên bờ sông Nhật Lệ yêu thương.

Hạnh phúc lớn nhất của mình, chắc là được tiêu tiền một cách chính đáng, mà chính

Hạnh phúc lớn nhất của mình, chắc là được tiêu tiền một cách chính đáng, mà chính

Hạnh phúc lớn nhất của mình, chắc là được tiêu tiền một cách chính đáng, mà chính

Hạnh phúc lớn nhất của mình, chắc là được tiêu tiền một cách chính đáng, mà chính

Hạnh phúc lớn nhất của mình, chắc là được tiêu tiền một cách chính đáng, mà chính

Hạnh phúc lớn nhất của mình, chắc là được tiêu tiền một cách chính đáng, mà chính

Hạnh phúc lớn nhất của mình, chắc là được tiêu tiền một cách chính đáng, mà chính

Hạnh phúc lớn nhất của mình, chắc là được tiêu tiền một cách chính đáng, mà chính

Hạnh phúc lớn nhất của mình, chắc là được tiêu tiền một cách chính đáng, mà chính

Hạnh phúc lớn nhất của mình, chắc là được tiêu tiền một cách chính đáng, mà chính

Hạnh phúc lớn nhất của mình, chắc là được tiêu tiền một cách chính đáng, mà chính

Hạnh phúc lớn nhất của mình, chắc là được tiêu tiền một cách chính đáng, mà chính

Hạnh phúc lớn nhất của mình, chắc là được tiêu tiền một cách chính đáng, mà chính

Hạnh phúc lớn nhất của mình, chắc là được tiêu tiền một cách chính đáng, mà chính

Hạnh phúc lớn nhất của mình, chắc là được tiêu tiền một cách chính đáng, mà chính

Để lại phản hồi bài viết