Ai cũng từng một lần khờ dại! Còn đây là em!Em đã dành cả tâm huyết để nhận về món

Ai cũng từng một lần khờ dại!
Còn đây là em!
Em đã dành cả tâm huyết để nhận về món bánh trôi so cute...
Bé con gái e nói :” Sao con thấy nó giống như là núi lửa phun trào vậy ha?”

Ai cũng từng một lần khờ dại! Còn đây là em!Em đã dành cả tâm huyết để nhận về món

Ai cũng từng một lần khờ dại! Còn đây là em!Em đã dành cả tâm huyết để nhận về món

Ai cũng từng một lần khờ dại! Còn đây là em!Em đã dành cả tâm huyết để nhận về món

Để lại phản hồi bài viết