#hanoi #checkin #cafe #hồtây[GÓC CHECK IN]Một quán cafe view chụp hình đẹp ở Hồ Tây

#hanoi #checkin #cafe #hồtây

[GÓC CHECK IN]
Một quán cafe view chụp hình đẹp ở Hồ Tây mà có lẽ ít người biết đến.

📍Gia Phúc Lounge & Cafe: số 2 Vệ Hồ

Đồ uống ở đây cũng bình thường, được cái view đẹp dễ chụp hình. Giá tiền khoảng 35-70k/tuỳ loại đồ uống.

#hanoi #checkin #cafe #hồtây[GÓC CHECK IN]Một quán cafe view chụp hình đẹp ở Hồ Tây

#hanoi #checkin #cafe #hồtây[GÓC CHECK IN]Một quán cafe view chụp hình đẹp ở Hồ Tây

#hanoi #checkin #cafe #hồtây[GÓC CHECK IN]Một quán cafe view chụp hình đẹp ở Hồ Tây

#hanoi #checkin #cafe #hồtây[GÓC CHECK IN]Một quán cafe view chụp hình đẹp ở Hồ Tây

#hanoi #checkin #cafe #hồtây[GÓC CHECK IN]Một quán cafe view chụp hình đẹp ở Hồ Tây

#hanoi #checkin #cafe #hồtây[GÓC CHECK IN]Một quán cafe view chụp hình đẹp ở Hồ Tây

#hanoi #checkin #cafe #hồtây[GÓC CHECK IN]Một quán cafe view chụp hình đẹp ở Hồ Tây

#hanoi #checkin #cafe #hồtây[GÓC CHECK IN]Một quán cafe view chụp hình đẹp ở Hồ Tây

#hanoi #checkin #cafe #hồtây[GÓC CHECK IN]Một quán cafe view chụp hình đẹp ở Hồ Tây

#hanoi #checkin #cafe #hồtây[GÓC CHECK IN]Một quán cafe view chụp hình đẹp ở Hồ Tây

#hanoi #checkin #cafe #hồtây[GÓC CHECK IN]Một quán cafe view chụp hình đẹp ở Hồ Tây

#hanoi #checkin #cafe #hồtây[GÓC CHECK IN]Một quán cafe view chụp hình đẹp ở Hồ Tây

Để lại phản hồi bài viết