Hạt sen cười tưởng cũng bìn thường ai dè ngon quá trời 😀 Luộc 5pXong mình cho vào nồi

Hạt sen cười tưởng cũng bìn thường ai dè ngon quá trời 😀
Luộc 5p
Xong mình cho vào nồi chiên ko dầu 160 độ 7p
Ko có nồi thì rang trên chảo với lửa nhỏ
Cười toe toét luôn 😀

https://youtu.be/4zrvmasB1zw

Hạt sen cười tưởng cũng bìn thường ai dè ngon quá trời 😀 Luộc 5pXong mình cho vào nồi

Hạt sen cười tưởng cũng bìn thường ai dè ngon quá trời 😀 Luộc 5pXong mình cho vào nồi

Để lại phản hồi bài viết