Hậu #Thử_Thách_30ngày_30món 🍓Thói quen có thực sự hình thành sau ít nhất 21 ngày?

Hậu #Thử_Thách_30ngày_30món 🍓
Thói quen có thực sự hình thành sau ít nhất 21 ngày?

Hình như là thật đấy ạ 😋
Sau thử thách 30 ngày 30 món mà em tự đặt ra và đã báo cáo kết quả với bếp vào tháng trước, thì em vẫn cứ tiếp tục nấu những món mới mỗi ngày, yêu thích công việc này và luôn chụp ảnh lại để sau này khoe với Bếp 🥰

Rồi là chẳng biết cố ý hay vô tình, bữa ăn mỗi ngày đều được đổi món và chế biến đa dạng hơn, gia đình lại được nếm những món “lâu rồi mới ăn lại” hoặc “chưa ăn bao giờ” 😋

Bên cạnh niềm vui được nấu ăn ngon cho những người thân trong gia đình, Yêu Bếp đã bằng cách nào đó rất tự nhiên đã trở thành người bạn khích lệ tinh thần cho em động lực nấu ăn mỗi ngày 💜

Chúc mừng sinh nhật 2 tuổi của Yêu Bếp, quà em chẳng có gì chỉ xin góp mấy mâm cơm với Bếp thêm phong phú thực đơn Tối nay ăn gì 😍

Mong 20 năm sau nữa Yêu Bếp vẫn là người bạn già của em nha 😆

Hậu #Thử_Thách_30ngày_30món 🍓Thói quen có thực sự hình thành sau ít nhất 21 ngày?

Hậu #Thử_Thách_30ngày_30món 🍓Thói quen có thực sự hình thành sau ít nhất 21 ngày?

Hậu #Thử_Thách_30ngày_30món 🍓Thói quen có thực sự hình thành sau ít nhất 21 ngày?

Hậu #Thử_Thách_30ngày_30món 🍓Thói quen có thực sự hình thành sau ít nhất 21 ngày?

Hậu #Thử_Thách_30ngày_30món 🍓Thói quen có thực sự hình thành sau ít nhất 21 ngày?

Hậu #Thử_Thách_30ngày_30món 🍓Thói quen có thực sự hình thành sau ít nhất 21 ngày?

Hậu #Thử_Thách_30ngày_30món 🍓Thói quen có thực sự hình thành sau ít nhất 21 ngày?

Hậu #Thử_Thách_30ngày_30món 🍓Thói quen có thực sự hình thành sau ít nhất 21 ngày?

Hậu #Thử_Thách_30ngày_30món 🍓Thói quen có thực sự hình thành sau ít nhất 21 ngày?

Hậu #Thử_Thách_30ngày_30món 🍓Thói quen có thực sự hình thành sau ít nhất 21 ngày?

Hậu #Thử_Thách_30ngày_30món 🍓Thói quen có thực sự hình thành sau ít nhất 21 ngày?

Hậu #Thử_Thách_30ngày_30món 🍓Thói quen có thực sự hình thành sau ít nhất 21 ngày?

Để lại phản hồi bài viết