Highlands Cofee Xa La, một đống ống hút nhựa và cốc nhựa vứt ở giữa làn phân cách

Highlands Cofee Xa La, một đống ống hút nhựa và cốc nhựa vứt ở giữa làn phân cách ngay trước quán. Đã 90% đá 10% nước thì thôi đi, đã không phục vụ nước lọc thì thôi đi, chứ xả toàn đồ nhựa ra môi trường như này là không chấp nhận được rồi. Cũng ko vứt vào thùng rác mà còn vứt ở giữa làn phân cách 2 bên đường cơ.

Highlands Cofee Xa La, một đống ống hút nhựa và cốc nhựa vứt ở giữa làn phân cách

Để lại phản hồi bài viết