Hnay xôi bà Sòn đã có phiếu để xếp hàng. Mua xôi theo thứ tự lần lượt

Hnay xôi bà Sòn đã có phiếu để xếp hàng. Mua xôi theo thứ tự lần lượt đọc số nha. Khỏi phải hỏi ai đến trc đến sau cứ đến số của mình thì gọi xôi thôi.

Trong hình ảnh có thể có: đồ uốngTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, điện thoại và món ănTrong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi và món ănKhông có mô tả ảnh.

Để lại phản hồi bài viết