Hôm nay em làm món xíu mại, ăn với bánh mì ạ.Công thức cũng rất đơn giản, nên em chia

Hôm nay em làm món xíu mại, ăn với bánh mì ạ.
Công thức cũng rất đơn giản, nên em chia sẻ với mọi người để chế biến thêm nhiều món cho gia đình mình nhé.
Công thức em ghi dưới ảnh ạ.

Hôm nay em làm món xíu mại, ăn với bánh mì ạ.Công thức cũng rất đơn giản, nên em chia

Hôm nay em làm món xíu mại, ăn với bánh mì ạ.Công thức cũng rất đơn giản, nên em chia

Hôm nay em làm món xíu mại, ăn với bánh mì ạ.Công thức cũng rất đơn giản, nên em chia

Hôm nay em làm món xíu mại, ăn với bánh mì ạ.Công thức cũng rất đơn giản, nên em chia

Hôm nay em làm món xíu mại, ăn với bánh mì ạ.Công thức cũng rất đơn giản, nên em chia

Hôm nay em làm món xíu mại, ăn với bánh mì ạ.Công thức cũng rất đơn giản, nên em chia

Để lại phản hồi bài viết