Hôm qua sinh nhật con trai do hơi mệt nên mình k bày vẽ nhiều chỉ làm có 2 món: thịt

Hôm qua sinh nhật con trai do hơi mệt nên mình k bày vẽ nhiều chỉ làm có 2 món: thịt nướng Hàn quốc và bò nhúng dấm. Không ngờ hai món này lại được cả nhà hưởng ứng nhiệt liệt từ bọn trẻ con cho tới bà già, thanh niên thì khỏi nói😀hai món đều dễ làm và không mất nhiều công sức😀

Hôm qua sinh nhật con trai do hơi mệt nên mình k bày vẽ nhiều chỉ làm có 2 món: thịt

Hôm qua sinh nhật con trai do hơi mệt nên mình k bày vẽ nhiều chỉ làm có 2 món: thịt

Hôm qua sinh nhật con trai do hơi mệt nên mình k bày vẽ nhiều chỉ làm có 2 món: thịt

Hôm qua sinh nhật con trai do hơi mệt nên mình k bày vẽ nhiều chỉ làm có 2 món: thịt

Hôm qua sinh nhật con trai do hơi mệt nên mình k bày vẽ nhiều chỉ làm có 2 món: thịt

Hôm qua sinh nhật con trai do hơi mệt nên mình k bày vẽ nhiều chỉ làm có 2 món: thịt

Hôm qua sinh nhật con trai do hơi mệt nên mình k bày vẽ nhiều chỉ làm có 2 món: thịt

Hôm qua sinh nhật con trai do hơi mệt nên mình k bày vẽ nhiều chỉ làm có 2 món: thịt

Hôm qua sinh nhật con trai do hơi mệt nên mình k bày vẽ nhiều chỉ làm có 2 món: thịt

Hôm qua sinh nhật con trai do hơi mệt nên mình k bày vẽ nhiều chỉ làm có 2 món: thịt

Hôm qua sinh nhật con trai do hơi mệt nên mình k bày vẽ nhiều chỉ làm có 2 món: thịt

Để lại phản hồi bài viết