Khi bạn mê thời trang mà mẹ bắt đi nấu cơm 🥬🥦🌶🥕🍆Hôm vừa rồi mình được một em thiết kế

Khi bạn mê thời trang mà mẹ bắt đi nấu cơm 🥬🥦🌶🥕🍆

Hôm vừa rồi mình được một em thiết kế thời trang tặng cho mấy bức vẽ kèm lời nhắn: tặng để chị thêu. Mà trưa qua nấu cơm nổi hứng lên làm luôn một bộ sưu tập váy áo rau củ cho các cô gái. Làm được vài tấm không bõ nên giữa trưa lại phi xuống siêu thị mua thêm rau nghịch tiếp 😂😂😂

Làm xong mình mới nghĩ ra ứng dụng rất hay của trò này. Thay vì dùng rau củ tươi cũng có thể dùng hoa khô dán vào rồi làm thành tranh treo tường. Để hôm nào mình thử rồi báo cáo cả nhà ^^

Nếu bạn không biết vẽ, có thể tải các hình cô gái mặc váy về và in ra. Mình có sưu tầm được vài hình post ở cuối bài tặng cả nhà nhé ❤️

Chúc cả nhà tuần mới xanh tươi 💚

Khi bạn mê thời trang mà mẹ bắt đi nấu cơm 🥬🥦🌶🥕🍆Hôm vừa rồi mình được một em thiết kế

Khi bạn mê thời trang mà mẹ bắt đi nấu cơm 🥬🥦🌶🥕🍆Hôm vừa rồi mình được một em thiết kế

Khi bạn mê thời trang mà mẹ bắt đi nấu cơm 🥬🥦🌶🥕🍆Hôm vừa rồi mình được một em thiết kế

Khi bạn mê thời trang mà mẹ bắt đi nấu cơm 🥬🥦🌶🥕🍆Hôm vừa rồi mình được một em thiết kế

Khi bạn mê thời trang mà mẹ bắt đi nấu cơm 🥬🥦🌶🥕🍆Hôm vừa rồi mình được một em thiết kế

Khi bạn mê thời trang mà mẹ bắt đi nấu cơm 🥬🥦🌶🥕🍆Hôm vừa rồi mình được một em thiết kế

Khi bạn mê thời trang mà mẹ bắt đi nấu cơm 🥬🥦🌶🥕🍆Hôm vừa rồi mình được một em thiết kế

Khi bạn mê thời trang mà mẹ bắt đi nấu cơm 🥬🥦🌶🥕🍆Hôm vừa rồi mình được một em thiết kế

Khi bạn mê thời trang mà mẹ bắt đi nấu cơm 🥬🥦🌶🥕🍆Hôm vừa rồi mình được một em thiết kế

Khi bạn mê thời trang mà mẹ bắt đi nấu cơm 🥬🥦🌶🥕🍆Hôm vừa rồi mình được một em thiết kế

Khi bạn mê thời trang mà mẹ bắt đi nấu cơm 🥬🥦🌶🥕🍆Hôm vừa rồi mình được một em thiết kế

Khi bạn mê thời trang mà mẹ bắt đi nấu cơm 🥬🥦🌶🥕🍆Hôm vừa rồi mình được một em thiết kế

Để lại phản hồi bài viết