Khi mình vừa yêu bếp lại vừa yêu hoa thì xuất hiện sự sáng tạo. Mình đã đưa nguyên

Khi mình vừa yêu bếp lại vừa yêu hoa thì xuất hiện sự sáng tạo. Mình đã đưa nguyên liệu của bếp đến với hoa để cả hai cùng có thể phô diễn nét đẹp của chúng.
Chúc các bạn trong nhóm có một cuối tuần đầm ấm bên gia đình!
*** Đây là mẫu hoa thực hiện theo nguyên tắc bảo vệ môi trường. Váng đậu mình cắt và xâu chuỗi, đặt vòng quanh một bát nước ở giữa, không dùng foam nhé các bạn.

Khi mình vừa yêu bếp lại vừa yêu hoa thì xuất hiện sự sáng tạo. Mình đã đưa nguyên

Khi mình vừa yêu bếp lại vừa yêu hoa thì xuất hiện sự sáng tạo. Mình đã đưa nguyên

Khi mình vừa yêu bếp lại vừa yêu hoa thì xuất hiện sự sáng tạo. Mình đã đưa nguyên

Khi mình vừa yêu bếp lại vừa yêu hoa thì xuất hiện sự sáng tạo. Mình đã đưa nguyên

Để lại phản hồi bài viết