Khi nhắc đến thành phố Bonn của miền Tây nước Đức thì ai ai cũng phải trầm trồ khen

Khi nhắc đến thành phố Bonn của miền Tây nước Đức thì ai ai cũng phải trầm trồ khen ngợi những con đường hoa Anh Đào nở rợp một góc trời, đẹp vô cùng vào mùa Xuân. Khiến ai bước chân đến đây cũng phải xao lòng.
Sau 1 thời gian ngủ Đông, giờ chuyển mình sang Xuân, hoa lá nở rộ khắp nước Đức, đâu đâu cũng đẹp.
Mời mọi người vào ngắm thiên đường hoa Anh Đào nở như thế nào ?
Ngoài ra còn có hoa của trái Cherry, hoa Táo, hoa Ngọc Lan và rất rất nhiều loại hoa khác không thể nào kể hết tên vì quá nhiều....

Khi nhắc đến thành phố Bonn của miền Tây nước Đức thì ai ai cũng phải trầm trồ khen

Khi nhắc đến thành phố Bonn của miền Tây nước Đức thì ai ai cũng phải trầm trồ khen

Khi nhắc đến thành phố Bonn của miền Tây nước Đức thì ai ai cũng phải trầm trồ khen

Khi nhắc đến thành phố Bonn của miền Tây nước Đức thì ai ai cũng phải trầm trồ khen

Khi nhắc đến thành phố Bonn của miền Tây nước Đức thì ai ai cũng phải trầm trồ khen

Khi nhắc đến thành phố Bonn của miền Tây nước Đức thì ai ai cũng phải trầm trồ khen

Khi nhắc đến thành phố Bonn của miền Tây nước Đức thì ai ai cũng phải trầm trồ khen

Khi nhắc đến thành phố Bonn của miền Tây nước Đức thì ai ai cũng phải trầm trồ khen

Khi nhắc đến thành phố Bonn của miền Tây nước Đức thì ai ai cũng phải trầm trồ khen

Khi nhắc đến thành phố Bonn của miền Tây nước Đức thì ai ai cũng phải trầm trồ khen

Khi nhắc đến thành phố Bonn của miền Tây nước Đức thì ai ai cũng phải trầm trồ khen

Khi nhắc đến thành phố Bonn của miền Tây nước Đức thì ai ai cũng phải trầm trồ khen

Khi nhắc đến thành phố Bonn của miền Tây nước Đức thì ai ai cũng phải trầm trồ khen

Để lại phản hồi bài viết