Khoe một số chậu hoa hồng nhà mình trồng. Phải nói là em này cực kỳ khó chăm sóc, nếu

Khoe một số chậu hoa hồng nhà mình trồng. Phải nói là em này cực kỳ khó chăm sóc, nếu không dành thời gian cho em nó thì chắc em nó chỉ ra hoa 1-2 lần rồi em nó bỏ mình ra đi ngay. Ngoài việc tưới nước hàng ngày thì một tuần phải phun thuốc cho em nó một lần. Mùa đông thì đỡ chứ mùa hè không phun là em nó bệnh ngay lập tức.
Hoa hồng rất dễ nhiễm bệnh. Chịu khó dùng thuốc sinh học cho đỡ độc. Mình hay ngâm rượu tỏi, gừng, xả rồi pha loãng phun tuần một lần. Vất vả chút nhưng bù lại, ngắm em nó nở hoa cảm thấy rất thư thái.

Khoe một số chậu hoa hồng nhà mình trồng. Phải nói là em này cực kỳ khó chăm sóc, nếu

Khoe một số chậu hoa hồng nhà mình trồng. Phải nói là em này cực kỳ khó chăm sóc, nếu

Khoe một số chậu hoa hồng nhà mình trồng. Phải nói là em này cực kỳ khó chăm sóc, nếu

Khoe một số chậu hoa hồng nhà mình trồng. Phải nói là em này cực kỳ khó chăm sóc, nếu

Khoe một số chậu hoa hồng nhà mình trồng. Phải nói là em này cực kỳ khó chăm sóc, nếu

Khoe một số chậu hoa hồng nhà mình trồng. Phải nói là em này cực kỳ khó chăm sóc, nếu

Khoe một số chậu hoa hồng nhà mình trồng. Phải nói là em này cực kỳ khó chăm sóc, nếu

Khoe một số chậu hoa hồng nhà mình trồng. Phải nói là em này cực kỳ khó chăm sóc, nếu

Khoe một số chậu hoa hồng nhà mình trồng. Phải nói là em này cực kỳ khó chăm sóc, nếu

Khoe một số chậu hoa hồng nhà mình trồng. Phải nói là em này cực kỳ khó chăm sóc, nếu

Khoe một số chậu hoa hồng nhà mình trồng. Phải nói là em này cực kỳ khó chăm sóc, nếu

Khoe một số chậu hoa hồng nhà mình trồng. Phải nói là em này cực kỳ khó chăm sóc, nếu

Để lại phản hồi bài viết