Khoe với mọi người góc nhỏ của Xanh!Đây là góc nhỏ cuối hẻm, có đặt một chiếc bàn nhỏ

Khoe với mọi người góc nhỏ của Xanh!
Đây là góc nhỏ cuối hẻm, có đặt một chiếc bàn nhỏ xíu cạnh mấy thùng xốp trồng cây mà hổng có cây (do thiếu nắng quá nè). Thời điểm duy nhất nắng rọi tới vườn mình là 11h_12h trưa. Vì thiếu cây có hoa, cả khu vườn nhỏ chỉ có những sắc xanh khác nhau của họ hàng lũ trầu bà, nên Xanh thường cắm một lọ hoa thật tươi đặt vào đó .
Mỗi ngày, Xanh với cậu nhỏ hay dọn cơm ra đối diện cái bàn nhỏ để "bắt nắng", chụp lại lọ hoa của tuần đó, ngày đó như một thú vui nhất định phải có.
Cũng không có nhiều thời gian nên Xanh cứ cắm vội, thuận mắt và thỏa mãn bản thân là được. Đôi lúc niềm vui chỉ là điều nhỏ xíu, đơn giản như vậy chứ đâu cần xa xôi quá phải không?

Khoe với mọi người góc nhỏ của Xanh!Đây là góc nhỏ cuối hẻm, có đặt một chiếc bàn nhỏ

Khoe với mọi người góc nhỏ của Xanh!Đây là góc nhỏ cuối hẻm, có đặt một chiếc bàn nhỏ

Khoe với mọi người góc nhỏ của Xanh!Đây là góc nhỏ cuối hẻm, có đặt một chiếc bàn nhỏ

Khoe với mọi người góc nhỏ của Xanh!Đây là góc nhỏ cuối hẻm, có đặt một chiếc bàn nhỏ

Khoe với mọi người góc nhỏ của Xanh!Đây là góc nhỏ cuối hẻm, có đặt một chiếc bàn nhỏ

Khoe với mọi người góc nhỏ của Xanh!Đây là góc nhỏ cuối hẻm, có đặt một chiếc bàn nhỏ

Khoe với mọi người góc nhỏ của Xanh!Đây là góc nhỏ cuối hẻm, có đặt một chiếc bàn nhỏ

Khoe với mọi người góc nhỏ của Xanh!Đây là góc nhỏ cuối hẻm, có đặt một chiếc bàn nhỏ

Khoe với mọi người góc nhỏ của Xanh!Đây là góc nhỏ cuối hẻm, có đặt một chiếc bàn nhỏ

Khoe với mọi người góc nhỏ của Xanh!Đây là góc nhỏ cuối hẻm, có đặt một chiếc bàn nhỏ