Không biết có ai cũng vật món phá lấu này giống mình không :'( Về HN tìm mỏi mắt. Cầu

Không biết có ai cũng vật món phá lấu này giống mình không :'( Về HN tìm mỏi mắt. Cầu 500 anh chị em cho xin địa chỉ chỗ nào có bán món này để đi ăn tạm cho thoả cơn thèm, dù ngon bằng 1 phần ở SG thôi cũng đc :(((((

Không biết có ai cũng vật món phá lấu này giống mình không :'( Về HN tìm mỏi mắt. Cầu

Để lại phản hồi bài viết