Không biết nên nói gì🙂🙂🙂Bánh cuốn Gia An, suất này phải trả tiền mặt 42k. Đang được

Không biết nên nói gì🙂🙂🙂
Bánh cuốn Gia An, suất này phải trả tiền mặt 42k.
Đang được giảm giá 10% và free ship 5km.
😔😔😔😔😔
Edit: Đây là lần đầu tiên gọi luôn đấy, tại trưa gọi về ăn nên chọn gần nhất cho nhanh. Với chưa ăn bao giờ nên cũng muốn "trải nghiệm"

Không biết nên nói gì🙂🙂🙂Bánh cuốn Gia An, suất này phải trả tiền mặt 42k. Đang được

Không biết nên nói gì🙂🙂🙂Bánh cuốn Gia An, suất này phải trả tiền mặt 42k. Đang được

Không biết nên nói gì🙂🙂🙂Bánh cuốn Gia An, suất này phải trả tiền mặt 42k. Đang được

Để lại phản hồi bài viết