Khu vườn nhỏ của mẹ bắt đầu vào hạ.Mẹ vẫn nguyên vẹn lập trường: "nhất thì nhì thục",

Khu vườn nhỏ của mẹ bắt đầu vào hạ.
Mẹ vẫn nguyên vẹn lập trường: "nhất thì nhì thục", "mùa nào thức nấy" thuận theo tự nhiên.
Phần đất chỗ nào đã nhổ cây đi thì sẽ rắc vôi bột để khử nấm mốc và trứng sâu róm, trứng ốc sên còn sót lại, phơi nắng vài ngày cho đất nghỉ ngơi rồi rắc thêm ít trấu tạo độ tơi xốp và cung cấp thêm dưỡng chất cho đất.
Mẹ hiếm khi dùng phân hóa học, chỉ thỉnh thoảng dùng ít phân vi sinh còn chủ yếu tưới nước sạch và dùng các chất từ rác thải hữu cơ.
Nhà mình cho hết rác sinh học ra 1 hố ở góc vườn để cho phân hủy tự nhiên, rồi lấy ra trộn với đất. Nước gạo vo xong cũng đổ ra thùng cùng cơm thừa cho lên men tự nhiên để tưới cây. Góc vườn cũng có ít thùng để ngâm xương bỏ đi với nước, sau vài tháng (có thùng đến cả năm) đổ ra lấy nước tưới cây.

Khu vườn nhỏ của mẹ bắt đầu vào hạ.Mẹ vẫn nguyên vẹn lập trường:

Khu vườn nhỏ của mẹ bắt đầu vào hạ.Mẹ vẫn nguyên vẹn lập trường:

Khu vườn nhỏ của mẹ bắt đầu vào hạ.Mẹ vẫn nguyên vẹn lập trường:

Khu vườn nhỏ của mẹ bắt đầu vào hạ.Mẹ vẫn nguyên vẹn lập trường:

Khu vườn nhỏ của mẹ bắt đầu vào hạ.Mẹ vẫn nguyên vẹn lập trường:

Khu vườn nhỏ của mẹ bắt đầu vào hạ.Mẹ vẫn nguyên vẹn lập trường:

Khu vườn nhỏ của mẹ bắt đầu vào hạ.Mẹ vẫn nguyên vẹn lập trường:

Khu vườn nhỏ của mẹ bắt đầu vào hạ.Mẹ vẫn nguyên vẹn lập trường:

Khu vườn nhỏ của mẹ bắt đầu vào hạ.Mẹ vẫn nguyên vẹn lập trường:

Khu vườn nhỏ của mẹ bắt đầu vào hạ.Mẹ vẫn nguyên vẹn lập trường:

Khu vườn nhỏ của mẹ bắt đầu vào hạ.Mẹ vẫn nguyên vẹn lập trường:

Khu vườn nhỏ của mẹ bắt đầu vào hạ.Mẹ vẫn nguyên vẹn lập trường:

Để lại phản hồi bài viết