(Lại là một bài tổng hợp những loại mình đã uống nhưng lần này là "PHÚC LONG")Ko biết

(Lại là một bài tổng hợp những loại mình đã uống nhưng lần này là "PHÚC LONG")

Ko biết mọi người thì sao nhưng mình mà cứ uống Phúc Long là y như rằng tối hôm đó khi màn đêm buông xuống cả làng đi ngủ thì mình mắt mở thao láo ko ngủ được 😀 mất ngủ luôn.

Ngay từ ngày đầu ra Hn, Phúc Long đã bị phàn nàn là quá nhiều đá, mình đồng ý, nhưng sau khi uống xong thì mình hiểu tại sao rồi, vì trà nó đặc dã man ạ, toàn phải ngồi đợi cho đá tan bớt để trà loãng bớt mới dám uống. Nên mùa đông mình ngại vào Phúc Long lắm vì đá lâu tan 🙂

(CẢM NHẬN TRONG TỪNG ẢNH)

Cảm ơn mọi người đã đọc hết bài 🥰

(Lại là một bài tổng hợp những loại mình đã uống nhưng lần này là

(Lại là một bài tổng hợp những loại mình đã uống nhưng lần này là

(Lại là một bài tổng hợp những loại mình đã uống nhưng lần này là

(Lại là một bài tổng hợp những loại mình đã uống nhưng lần này là

(Lại là một bài tổng hợp những loại mình đã uống nhưng lần này là

Để lại phản hồi bài viết