Lại là suất bún chả 75k ở BÚN CHẢ SINH Từ- Trần Thái Tông. Mình đặt 3 suất thì lòi 1

Lại là suất bún chả 75k ở BÚN CHẢ SINH Từ- Trần Thái Tông. Mình đặt 3 suất thì lòi 1 suất chỉ đúng 4 miếng thịt như này, đây là lần thứ tư mình bị cho thiếu như này rồi. Đặt vào tầm 2h chiều ko đông khách mà quán vẫn bị như này thì mình chịu rồi.

Lại là suất bún chả 75k ở BÚN CHẢ SINH Từ- Trần Thái Tông. Mình đặt 3 suất thì lòi 1

Lại là suất bún chả 75k ở BÚN CHẢ SINH Từ- Trần Thái Tông. Mình đặt 3 suất thì lòi 1

Lại là suất bún chả 75k ở BÚN CHẢ SINH Từ- Trần Thái Tông. Mình đặt 3 suất thì lòi 1

Để lại phản hồi bài viết