LÂU LÂU TA MỚI NHẬU MỘT LẦN 😁Thi thoảng chồng mình có khách, thì lại hay ra bài cho

LÂU LÂU TA MỚI NHẬU MỘT LẦN 😁
Thi thoảng chồng mình có khách, thì lại hay ra bài cho vợ.
Mà cái tính của mình thích nấu ăn nhưng ghét dọn dẹp nhiều. Vậy nên mỗi lần có khách của chồng là mình cứ bày hết ra mẹt, vừa đỡ phải dọn dẹp, bày nhiều bát đĩa.
Ăn xong cứ cho hết rác vào cái mẹt cuốn cái lá chuối lại quẳng vào thùng rác nhanh gọn lẹ.
Nhà ai không có lá chuối thì giấy bạc, giấy nến cũng được nè.
Cho mình khoe mấy mâm nhậu tự tay mình chuẩn bị mỗi khi nhà có khách.
Mỗi lần khách khen thì ai đó hãnh diện chứ không phải mình, xong rồi được đà tuần nào bạn cũng tới chơi nhà 😆

LÂU LÂU TA MỚI NHẬU MỘT LẦN 😁Thi thoảng chồng mình có khách, thì lại hay ra bài cho

LÂU LÂU TA MỚI NHẬU MỘT LẦN 😁Thi thoảng chồng mình có khách, thì lại hay ra bài cho

LÂU LÂU TA MỚI NHẬU MỘT LẦN 😁Thi thoảng chồng mình có khách, thì lại hay ra bài cho

LÂU LÂU TA MỚI NHẬU MỘT LẦN 😁Thi thoảng chồng mình có khách, thì lại hay ra bài cho

LÂU LÂU TA MỚI NHẬU MỘT LẦN 😁Thi thoảng chồng mình có khách, thì lại hay ra bài cho

LÂU LÂU TA MỚI NHẬU MỘT LẦN 😁Thi thoảng chồng mình có khách, thì lại hay ra bài cho

LÂU LÂU TA MỚI NHẬU MỘT LẦN 😁Thi thoảng chồng mình có khách, thì lại hay ra bài cho

LÂU LÂU TA MỚI NHẬU MỘT LẦN 😁Thi thoảng chồng mình có khách, thì lại hay ra bài cho

LÂU LÂU TA MỚI NHẬU MỘT LẦN 😁Thi thoảng chồng mình có khách, thì lại hay ra bài cho

LÂU LÂU TA MỚI NHẬU MỘT LẦN 😁Thi thoảng chồng mình có khách, thì lại hay ra bài cho

LÂU LÂU TA MỚI NHẬU MỘT LẦN 😁Thi thoảng chồng mình có khách, thì lại hay ra bài cho

LÂU LÂU TA MỚI NHẬU MỘT LẦN 😁Thi thoảng chồng mình có khách, thì lại hay ra bài cho

Để lại phản hồi bài viết