Mâm CƠM TỐI của nhà mình khi đầy đủ 3 thành viên trong gia đình.Nhà mình thích ăn ăn

Mâm CƠM TỐI của nhà mình khi đầy đủ 3 thành viên trong gia đình.
Nhà mình thích ăn ăn rau củ quả, cá hơn là ăn thịt nên trong 1 tuần số ngày ăn thịt khá ít!

Chia sẻ với các mẹ mâm cơm tối để mình tham khảo thêm, mình chỉ nấu được những món đơn giản thôi, mùa nào thức nấy, nhiều khi hay bị bí thực đơn cho bữa tối hihi

Mâm cơm của 7ngày qua của nhà mình răt đơn giản chỉ tốn khoảng 30 phút chế biến và nấu.

Chi tiết các món cho từng hình ạ!
Mong add duyệt bài

Mâm CƠM TỐI của nhà mình khi đầy đủ 3 thành viên trong gia đình.Nhà mình thích ăn ăn

Mâm CƠM TỐI của nhà mình khi đầy đủ 3 thành viên trong gia đình.Nhà mình thích ăn ăn

Mâm CƠM TỐI của nhà mình khi đầy đủ 3 thành viên trong gia đình.Nhà mình thích ăn ăn

Mâm CƠM TỐI của nhà mình khi đầy đủ 3 thành viên trong gia đình.Nhà mình thích ăn ăn

Mâm CƠM TỐI của nhà mình khi đầy đủ 3 thành viên trong gia đình.Nhà mình thích ăn ăn

Mâm CƠM TỐI của nhà mình khi đầy đủ 3 thành viên trong gia đình.Nhà mình thích ăn ăn

Mâm CƠM TỐI của nhà mình khi đầy đủ 3 thành viên trong gia đình.Nhà mình thích ăn ăn

Để lại phản hồi bài viết