Miến trộn 35kTheo cảm nhận của riêng mình, miến mềm ngon k dai 😁😁😁Thêm cả ngan, lạc,

Miến trộn 35k
Theo cảm nhận của riêng mình, miến mềm ngon k dai 😁😁😁
Thêm cả ngan, lạc, rau thơm, hành phi, nước làm mềm,....🍝🍝🍝
Lại còn thêm cả bát nước dùng cho đỡ khô 🥣🥣🥣
Vắt chanh, thêm ít măng chua cùng với ít rau thơm bạn có thể trộn đều và thưởng thức 😋😋😋
Địa chỉ sau tòa C kđt kim văn kim lũ, hà nội
#reviewhanoi

Miến trộn 35kTheo cảm nhận của riêng mình, miến mềm ngon k dai 😁😁😁Thêm cả ngan, lạc,

Miến trộn 35kTheo cảm nhận của riêng mình, miến mềm ngon k dai 😁😁😁Thêm cả ngan, lạc,

Miến trộn 35kTheo cảm nhận của riêng mình, miến mềm ngon k dai 😁😁😁Thêm cả ngan, lạc,

Để lại phản hồi bài viết