Mình không biết bài này có phạm quy không, là quà cảm ơn của 2 con gái tặng mẹ vì

Mình không biết bài này có phạm quy không, là quà cảm ơn của 2 con gái tặng mẹ vì ngày nào cũng được ăn ngon, nhà bếp, vườn rau, cả khu giặt giũ, mẹ đang mơ ước cái gì là có hết...

Hai bạn vẽ, tô màu, phủ băng keo, cắt và dán lại vào tập vở để làm bộ sưu tập, đây chỉ là một phần nhỏ trong các bộ sưu tập của hai bạn.

Mình không biết bài này có phạm quy không, là quà cảm ơn của 2 con gái tặng mẹ vì

Mình không biết bài này có phạm quy không, là quà cảm ơn của 2 con gái tặng mẹ vì

Mình không biết bài này có phạm quy không, là quà cảm ơn của 2 con gái tặng mẹ vì

Mình không biết bài này có phạm quy không, là quà cảm ơn của 2 con gái tặng mẹ vì

Mình không biết bài này có phạm quy không, là quà cảm ơn của 2 con gái tặng mẹ vì

Mình không biết bài này có phạm quy không, là quà cảm ơn của 2 con gái tặng mẹ vì

Mình không biết bài này có phạm quy không, là quà cảm ơn của 2 con gái tặng mẹ vì

Mình không biết bài này có phạm quy không, là quà cảm ơn của 2 con gái tặng mẹ vì

Mình không biết bài này có phạm quy không, là quà cảm ơn của 2 con gái tặng mẹ vì

Mình không biết bài này có phạm quy không, là quà cảm ơn của 2 con gái tặng mẹ vì

Mình không biết bài này có phạm quy không, là quà cảm ơn của 2 con gái tặng mẹ vì

Mình không biết bài này có phạm quy không, là quà cảm ơn của 2 con gái tặng mẹ vì

Để lại phản hồi bài viết