Mình núp lùm trong group rất lâu, hôm nọ có bạn inbox bảo mình sao không post hình

Mình núp lùm trong group rất lâu, hôm nọ có bạn inbox bảo mình sao không post hình vườn nhà vào group cho các bạn cùng ngắm, mình hứa đợi hoa hồng nở mình sẽ post.
Thật ra thì vườn nhà mình hoa nở bốn mùa nhưng mình thích mùa hồng nở nhất, vì lúc đó vườn nhà không những chỉ có sắc mà còn đẫm cả hương.
Một post không thể nào tả hết vườn nhà nên mời bạn đi cùng mình theo từng hình, ngắm một góc hoa ở vườn nhà mình nha.

Mình núp lùm trong group rất lâu, hôm nọ có bạn inbox bảo mình sao không post hình

Mình núp lùm trong group rất lâu, hôm nọ có bạn inbox bảo mình sao không post hình

Mình núp lùm trong group rất lâu, hôm nọ có bạn inbox bảo mình sao không post hình

Mình núp lùm trong group rất lâu, hôm nọ có bạn inbox bảo mình sao không post hình

Mình núp lùm trong group rất lâu, hôm nọ có bạn inbox bảo mình sao không post hình

Mình núp lùm trong group rất lâu, hôm nọ có bạn inbox bảo mình sao không post hình

Mình núp lùm trong group rất lâu, hôm nọ có bạn inbox bảo mình sao không post hình

Mình núp lùm trong group rất lâu, hôm nọ có bạn inbox bảo mình sao không post hình

Mình núp lùm trong group rất lâu, hôm nọ có bạn inbox bảo mình sao không post hình

Mình núp lùm trong group rất lâu, hôm nọ có bạn inbox bảo mình sao không post hình

Mình núp lùm trong group rất lâu, hôm nọ có bạn inbox bảo mình sao không post hình

Mình núp lùm trong group rất lâu, hôm nọ có bạn inbox bảo mình sao không post hình

Để lại phản hồi bài viết