Mình rất thích kem cheese quán này, ngon và sánh lắm ạ. Hầu như đã thử các quán VT

Mình rất thích kem cheese quán này, ngon và sánh lắm ạ. Hầu như đã thử các quán VT nhưng cuối cùng chỉ đóng họ trà sữa ở đây ☺️
Quán sau vàng bạc Nam Thành

Mình rất thích kem cheese quán này, ngon và sánh lắm ạ. Hầu như đã thử các quán VT

Để lại phản hồi bài viết