Một chiếc video cho các chị em yêu thiên nhiên.Một địa điểm picnic khác cũng ở

Một chiếc video cho các chị em yêu thiên nhiên.
Một địa điểm picnic khác cũng ở Ecopark rất thích để xem hoàng hôn.
Không dĩn, không muỗi, không rắn, không nóng ( nói luôn vào việc cho nhanh)
Mọi người muốn đến chỉ cần tìm Grandpark ở Eco nha. Chú ý đừng xả rác và hái hoa, mẹ mình hái sen xong cuối cùng chú bảo vệ nhắc nên cũng trả lại đầm chú bảo để hoa nở người khác còn ngắm với(2 mẹ con quê độ ghê).
Chúc các nàng ngoài bếp thì còn Yêu Đời, Yêu Người, Yêu Bản Thân nữa nhé...

Một chiếc video cho các chị em yêu thiên nhiên.Một địa điểm picnic khác cũng ở

Một chiếc video cho các chị em yêu thiên nhiên.Một địa điểm picnic khác cũng ở

Một chiếc video cho các chị em yêu thiên nhiên.Một địa điểm picnic khác cũng ở

Một chiếc video cho các chị em yêu thiên nhiên.Một địa điểm picnic khác cũng ở

Một chiếc video cho các chị em yêu thiên nhiên.Một địa điểm picnic khác cũng ở

Để lại phản hồi bài viết