Một cú sốc sau thời gian lâu rồi mới quay lại Bún chả Cửa Đông vẫn thấy nằm trong

‼Một cú sốc sau thời gian lâu rồi mới quay lại 🌝
Bún chả Cửa Đông vẫn thấy nằm trong list bún chả lâu đời có tiếng ở Hà Nội mà nhỉ?
Hôm qua quay lại ăn, nước bún chả ở mức ổn, vừa phải nhưng không dậy vị tỏi lắm. Chả xương sông ăn cũng tạm, nhưng không dậy lên mùi vị gì cả 🙄
Chả miếng thì mình đc 2 miếng nạc còn lại toàn mỡ, mà mỡ cả tảng chứ không ba chỉ 😖 sợ hãi 😖
Và cú chốt hạ gục phát cuối là 420 bún chả + 35k nước cho 7 cái miệng ăn. Tính ra là 60k/suất mà không đọng lại gì 😐
Định quay lại xin lại nước bún chả về chiều uống dần cho đỡ tiếc tiền 🌝
📍Bún Chả - 41 Cửa Đông, Hoàn Kiếm

Một cú sốc sau thời gian lâu rồi mới quay lại Bún chả Cửa Đông vẫn thấy nằm trong