Mỳ cay quán GOOFOO GELATO việt trì quán kemỞ đường châu phong ý ạ có cả mỳ.e thấy

Mỳ cay quán GOOFOO GELATO việt trì quán kem
Ở đường châu phong ý ạ có cả mỳ.e thấy nước mỳ ngon tổng thể cũng khá ok.
Hải sản 42k
Mỳ bò 40k

Mỳ cay quán GOOFOO GELATO việt trì quán kemỞ đường châu phong ý ạ có cả mỳ.e thấy