- Ngan quay ngon- Áp chảo ngon- Phở ngan lạng sơn bthuong- món chờ đợi nhất thì bị

- Ngan quay ngon
- Áp chảo ngon
- Phở ngan lạng sơn bthuong
- món chờ đợi nhất thì bị Fail. Ngan cháy tỏi kiểu mềm mềm đổ sốt lên chứ ko fai kiểu chiên khô khô như mn hay up.
Cũng nên thử cả nhà ạ.
#dịa_chỉ: 33- 38 Hàng Nón. Nhà mà đầu hồi to to, có cả nhiều món rau xào, cơm rang, há cảo...nhg m ko thử

#Ngan_cháy_tỏi kiểu khô khô thơm thơm đâu ngon hử mn.

- Ngan quay ngon- Áp chảo ngon- Phở ngan lạng sơn bthuong- món chờ đợi nhất thì bị

- Ngan quay ngon- Áp chảo ngon- Phở ngan lạng sơn bthuong- món chờ đợi nhất thì bị

- Ngan quay ngon- Áp chảo ngon- Phở ngan lạng sơn bthuong- món chờ đợi nhất thì bị

- Ngan quay ngon- Áp chảo ngon- Phở ngan lạng sơn bthuong- món chờ đợi nhất thì bị

- Ngan quay ngon- Áp chảo ngon- Phở ngan lạng sơn bthuong- món chờ đợi nhất thì bị

- Ngan quay ngon- Áp chảo ngon- Phở ngan lạng sơn bthuong- món chờ đợi nhất thì bị

Để lại phản hồi bài viết