Những “hẹn hò” từ nay khép lại, Đúng là phải khép lại thật. Chính xác là cai 🙂nghiện

Những “hẹn hò” từ nay khép lại,

Đúng là phải khép lại thật. Chính xác là cai 🙂nghiện ka ka.

Tài sản riêng hình thành trong hôn nhân có bấy nhiêu thôi 🙂. Đứng tên riêng, vì phía đối tác 🙂 luôn từ chối phần hình thành này 🙂...

“Các Em” là của mình. Riêng của mình mà thôi. Nên là cứ bày ra khoe và lại chụp. Cơ mà tiện trăm bề...

Để bếp gọn gàng, với mình, dứt khoát là phải có #giỏ ,#hộp và #kệ 🙂. Nhớ WTT và nhà Nhật Hàn một thời quá cơ. Ngày ấy, cứ miệt mài cày nát, đọc và lưu ảnh. Dù lúc ấy đang mất phương hướng, chẳng biết lấy nhau xong, mình sẽ về đâu, ở đâu. 2 mét đất chưa có.

Ảnh : một góc bếp nhà Cỏ. Căn bếp với “nghi án”, bếp không nấu gì 🙂 🙂 🙂. Tặng cả nhà vài khoảnh khắc.

Yêu thương,
Grassland.

Những “hẹn hò” từ nay khép lại, Đúng là phải khép lại thật. Chính xác là cai 🙂nghiện

Những “hẹn hò” từ nay khép lại, Đúng là phải khép lại thật. Chính xác là cai 🙂nghiện

Những “hẹn hò” từ nay khép lại, Đúng là phải khép lại thật. Chính xác là cai 🙂nghiện

Những “hẹn hò” từ nay khép lại, Đúng là phải khép lại thật. Chính xác là cai 🙂nghiện

Những “hẹn hò” từ nay khép lại, Đúng là phải khép lại thật. Chính xác là cai 🙂nghiện

Những “hẹn hò” từ nay khép lại, Đúng là phải khép lại thật. Chính xác là cai 🙂nghiện

Những “hẹn hò” từ nay khép lại, Đúng là phải khép lại thật. Chính xác là cai 🙂nghiện

Những “hẹn hò” từ nay khép lại, Đúng là phải khép lại thật. Chính xác là cai 🙂nghiện

Để lại phản hồi bài viết